7683 oversigt
.
7682 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34275
Sted- og lokalitetsnummer
020105-3
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Nordhøj". Høj 4,5-5 x 30 m. Afgravet en del mod N. Flad ovenpå. Græsklædt i ager med enkelte tjørn m.m.

Undersøgelseshistorie

1880
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDa gårdmand Peder Pedersen havde bortkørt næsten halvdelen af en gravhøj på sin mark, henvendte han sig til Museet for de nordiske Oldsager (senere Nationalmuseet) for at få højens midtparti sagkyndigt undersøgt. Ved Museumsinspektør Sophus Müllers udgravning afdækkedes der en næsten opløst egekiste på bunden af højen. På den udvendige side af de bevarede træstykker sad der bark og på den indvendige spor af skind og tøj, som havde dækket den døde. Graven indeholdt et delvis bevaret skelet af en kvinde, der om halsen havde haft en bronzehalskrave og om armen en kæde med glas-, rav- og bronzespiralperler. På ligets mave lå en bælteplade og fire små tutuli og derunder en mængde bronzerør fra hendes snoreskørt. I stedet for en dolk var den døde udstyret med et brudstykke af en sværdklinge, der tilsyneladende havde været skæftet for at kunne anvendes som dolk. Ved sværdet var der rester af træskede. Øverst i højen fandtes en urnegrav fra jernalderen.
1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi "Nordhøi" 26 Meter i Tværmaal, 3 1/4 M høi. Afgravet en Del mod Nord. Flad ovenpaa. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Nordhøj", 4,5 x 5 x 30 m. Afgravet en Del mod N. Flad ovenpaa. Græsklædt i Ager med enkelte Tjørn m.m.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNordhøj. Højen måler ca 5x30x30 m, med ret stejle sider med tilgroede gamle skred. Der er en del åbne rævegrave i højside og på toppen en sammensunket hule/nedgravning ved rævegrav (tilgroet). Højen er rundet og hvælvet med bl.a. brombærbuskads, ingen synlig fredningsten. Der står en telegrafpæl i højfod mod SV. Den ligger ca 450 m fra offentlig vej på en morænebakke, højt i terræn med vidt udsyn. Ingen markvej nær højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn med vidt udsyn, også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links