Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271141
Sted- og lokalitetsnummer
160515-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, aflang, 16 x 28 m, 3,5 m høj. SØ-siden stærkt afgravet; foden firkantet afpløjet; af N-siden lidt afgravet; toppen skråner mod SØ; lidt affladet mod SV. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lyngbegroet Høj, 11' høj, 75' i Tværm. Der er afgravet lidt af Nordsiden, og her ses nogle meget store Sten. Højen er en Smule affladet mod S. og Toppen skraaner fladt mod Ø. For nogle Aar siden boredes paa Toppen med en Mergelgraver, og denne sank pludselig langt ned, som i et tomt Rum, hvorfor det formodes, at der er et Gravkammer i Højen.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, aflang, 28 x 16 m, 3 ½ m høj. SØ-siden stærkt afgravet. Foden firkantet afpløjet. Af N-siden lidt afgravet. Toppen skråner mod SØ, lidt affladet mod SV. Græs i ager.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Dyrket (ager), trafik. Foto: S/H 06.46.79-NØ, F 08.10.79-NØ.
1999
Museal besigtigelse - Horsens Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er græsklædt. Der ses stubbe efter store fældede træer. Beliggende i grønt område. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links