Oversigt - Set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272617
Sted- og lokalitetsnummer
010505-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2627-17, 18. Tingl.: 9/12 1914. (Sognepræst Emil Westrup, tiltrådt af for- pagteren Niels J. Hansen, og approberet af Sjællands Stiftsøvrighed). Høj 3,25 x 20 m. Nordlige halvdel ret stærkt beskadiget. Fod afskåret mod N og Ø. Græsklædt i ager. NMI: Fod afskåret mod NØ.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. [sb.] 24-29 udgjøre en samlet Gruppe paa et Høidedrag. Ved det vestlige Skjel, en Markvei, ligger en hvælvet Høi, der fra Nord til Syd er 56' i Diameter og 10 5/6' høi. Ved Foden er den noget afskaaren, imod Nord og Vest er der 2 større, imod Nord og Nordøst to mindre Fordybninger. Bevoksning: 1988: Græs
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,25 x 20 m., nordlige Halvdel ret stærkt beskadiget. Fod afskaaret mod NØ. Græsklædt i Ager. Disse 5 Høje [sb.25-29] er iflg. Overfredningsnævnets Kendelse af 10/7 1947 fredet som Gruppe. J.nr. 217/47.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Slidskader v. NV- og SØ-side som følge af stil op og ned ad alle høje i rækken. Et mindre hul i top, uafklaret om gravet. Monumentalt beliggende højt på bakkekam i naturfredet areal med dyrket mark i afstand i Ø. Hullet retableret 15.11.1989 af S.o.N. Foto MB 14:19-26. Mål: 3,5x20x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2726:18-21 en særdeles seværdig gruppe, synlig viden om. Offentlig adgang. Parkeringsmulighed i afstand i NØ. Bevoksning: 1988: Græs
1989
Dyrs aktivitet - Industrimuseet Frederiks Værk
1989
Genstand givet til museum - Industrimuseet Frederiks VærkEn karside og nogle knogler.
1989
Museal besigtigelse - Industrimuseet Frederiks Værk
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLerkarskår fra bronzealder og knoglestumper (både brændte og ubrændte), fundet i en rævegrav i højen.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links