Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140339
Sted- og lokalitetsnummer
110112-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, den ene af "Ravbjerghøje", 25 x 5,3 (over østl. fod) -4 m (over nordl. fod). Stærkt beskadiget. Hul i top, 6 x 2 x 2 m. 4 m vidt, firkantet brud fra nordl. fod; dyb ren- de har afskåret et lille stykke mod NV; små indgravninger langs vestfoden og en større halvvejs op til toppen; stort, 4 m vidt, 2 m dybt, brud mod SV; dyb uregelmæssig rende ned ad siden mod SØ; stort brud mod Ø, 8 x 6 m. Foden afskåret mod NØ. Lyngklædt og beplantet i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRævbjerghøie [E. nr. 41 og 42, svarer til sb. 7 og 6]. 41 er 80 Fod i Tværmaal, 16 Fod høi, deri fandt Veiassistent Paulsen fem Skeletter i 2 Stenkamre, de ene over det andet. 42 (95 Fod Tværm. 20 Fod høi) en Udgravning midt i mod Nordvest. Høien har havt store Randstene.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOmdannet Høj, ca 23 m. i Tværm., 4.5-5 m. h. Flad Top. Siden beplantet med ret gammel Fyr og Gran. Fod mod Ø. og SØ. afpløjet. I Ager og Have. E. 1877: Den ene af 'Rævbjerghøje', 30 x 6.3 m. Udgravning i Midten mod NV. Har haft store Randsten.
1932
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed gravning efter sten var ejeren nær ø-siden af højen stødt på et ø-v orienteret gravkammer med overliggere. Det indeholdt rester af et ubrændt lig samt en bronzedolk. En anden grav uden oldsager fandtes ved s-siden af højen. En besigtigelse viste en stærk gennemgravet højrest, hvis centralgrav sansynligvis endnu var bevaret.
1932
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, den ene af "Ravbjerghøje", 25 x 5,3 (over østl. Fod) - 4 m (over nord. Fod). Stærkt beskadiget. Hul i Top 6 x 2 x 2 m. 4 m vidt firkantet Brud fra nordl. Fod, dyb Rende har afskaaret et lille Stykke mod NV, smaa Indgravninger langs V-Foden og en større halvvejs op til Toppen, stort 4 m vidt, 2 m dybt Brud mod SV. Dyb uregelmæssig Rende ned ad Siden mod SØ. Stort Brud mod Ø 8 x 6 m. Foden afskaaret mod NØ. Lyngklædt og beplantet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadigelse af højen af tysk værnemagt. Restaurering i 1949- 50.
1950
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, dog tæt bevokset med træer på østlige del af højen og i bræmmen på østsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links