Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
140373
Sted- og lokalitetsnummer
110112-5
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, "Ravbjergdaas", 21 x 16 x 2 m. Hele overfladen fuldstændig forstyrret ved dybe gravninger. Græsklædt i ager. (Tidl. C-høj. Overpløjet, ses som svag højning. Afmeldt 17.3. 1999/MBE)

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøi Syd og Nord, Rævbjergdaas, 90 Fod l. 45 Fod bred. Heri fundet Stenkister med Skeletter og Flintspyd som Worsaae, Nordiske Oldsager fig 54.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, 19 m. i Tværm., 2 h. I Top svært Brud, 6 m. vidt, naar Bund. Siden mod Ø. bortgravet, her en Del Sten. Siden i øvrigt udslæbt ved mange dybe Gravninger. Hele Højen forstyrret. Lynggroet i Ager. - E. 1877: 'Rævbjergdaas', Langhøj, vendende i S-N, 28 m. l., 14 m. br. Heri fundet Gravkister med Skeletter og Flintdolke.
1932
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn besigtigelse af højen i 1932 viste højresten som en uformelig jordbunke med meget uregelmæssig overflade. Om fund kunde intet oplyses.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, "Ravbjergdaas", 21 x 16 x 2 m. Hele Overfladen fuldstændig forstyrret ved dybe Gravninger. Græsklædt i Ager. Anm. Det foreslaas, at Fylden fra Sb. 5 anvendes til Restaurering af den ved Siden af liggende, store Sb. 6. Der er Mulighed for bevarede Grave i Sb. 5.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links