Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191031
Sted- og lokalitetsnummer
130812-144
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dommertilsyn 1963: ej fundet. Høj, 1 x 8 m. Kammer i N-S sat af stor endesten og mindre sten, 1,5 x 1 x 0,5 m.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidH. 1 m. D. 8 m. Kammer i N-S, sat af stor Endesten og mindre Sten, 1 ½ m. l. 1 m. br., ½ m. dybt.Rundhøj. H. 1 m. D. 8 m. Kammer 1 m. br. ½ m. dybt, ½ m l. i N-S. stor Endesten og i dag 7 smaa Sten.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Privat udgravning - Viborg MuseumPreben Lützau-Lund foretog ml. 1930-1938 en udgravning på hans lokalitet "L". Udgravningen blev foretaget i en gravhøj med en grav, hvorom er anført: ”Gravens Udseende og Maal ses paa Kort og Foto. Højens Højde var knap 1m. Gravens Bund lig med +0. Højens Fyld var hel sort af kul. Højen var delvis ødelagt ved Anlæget af et Svinedige, som var lagt helt op paa Højens Fod. Dem som har lavet Diget har maaske ogsaa gravet i Højen, selvom det ikke saa ud til at Graven var rørt. Fyldens øverste Lag bestod af Grus, som var sammenkittet med Al, under dette Lag fandtes almindeligt Undergrunds Sand. Der fandtes ingen Oldsager. Med undtagelse af den store Sten for Sydenden, er Graven sat af hovedstore Sten, Højens Diameter ca. 8 Meter. Gravens Højde ca 40 cm, … Kort No. 1910. Matr No 1b Sødal Skov Rødding Kirkeskov Rødding By og Sogn. Nørlyng Herred". En vedlagt plantegning viser en omtrent N-S orienteret stensat grav med en stor sten i sydenden og mindre sten i de tre andre sider. Indvendig har graven været ca. 1,1 m lang og 0,65m bred.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumVed herredsberejsningen i 1938 omtales et stensat ”Kammer”, der svarer til beskrivelsen af Preben Lützau-Lund undersøgte grav. Der er derfor ikke tvivl om, hvilken høj PLL har gravet i, selv om hans angivelse af mat. nr. ikke er korrekt og hans afsætning er lidt sydøst for højens placering. Højen er ret usædvanligt placeret i bunden af en smeltevandsdal. Dette forhold sammen med højfylden, der var ”… hel sort af kul.” gør en datering usikker, men den er ud fra højfylden næppe ældre end senneolitikum. Der kan være tale om en centralgrav.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links