Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191028
Sted- og lokalitetsnummer
130812-145
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 401 f.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5-3 x 15 m. Urørt rundhøj.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 144-45] Mindre Høje. Urørt.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidH. 2 ½ - 3 m. D. 15 m. Urørt Rundhøj.H. 2 ½ - 3 m. D. 15 m.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Privat udgravning - Viborg MuseumPreben Lützau-Lund foretog ml. ca. 1930-1938(?) en udgravning på hans lokalitet "A". Udgravningen blev foretaget i en gravhøj, der ikke havde ”… Spor af at have været aabnet før …”. Ved udgravningen fandtes: - En større sammensunket "Stenkiste" ca. "... 50x150 cm ..." hvori rester af et ubrændt lig. "Bunden af Kisten var 2 m under Højens højeste Punkt.". PLL foreslog en datering til ”… Slutningen af Stenalderen.”. - "... en lille firkantet stensat Grav som indeholdt Kul og brændte Ben samt Rester af to Lerkar uornamenteret, altsaa almindelige Urner til brændte Ben, Desuden et tykt Flintbor." - "... to Brandpletter med en Del Knoglestumper ... to smaa stumper skarp Flint ...". "Brandpletterne var 50cm under Overfladen.". PLL foreslog en datering til ”… Broncealderen.”. PLL mente, at højen var ”… fra Overgangen mellem Stenalder og Broncealder.” "Højen er beliggende paa Matr No 1af, Sødal Skov Rødding Sogn Nørlyng Herred" og fundstedet afsat på kort M1910.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Genstand givet til museum - Viborg MuseumViborg Museum modtog i 2002 amatørarkæologen Preben Lützau-Lunds store privatsamling af oldsager. Blandt genstandene var lerkarskår og flintgenstande fra udgravningen på hans lokalitet "A", en gravhøj i Sødal Skov.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og anmeldelse af anlæg/fund til Fund og Fortidsminder. På baggrund af PLL's beskrivelser og fund foreslås det, at hans udgravning omfattede en primærgrav fra enkeltgravskulturen eller senneolitikum, en stensat grav, der kan dateres til tidlig førromersk jernalder på grundlag af de fundne lerkarskår, samt to brandpletter, der ud fra gravtypen med usikkerhed også foreslås dateret tidlig førromersk jernalder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links