Fortidsminde set mod øst
.
Fortidsminde set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
401422
Sted- og lokalitetsnummer
090412-49
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/10 1893 (Kammerh., Hofjægerm. P.C. Greve Bille- Brahe-Selby til Brahesminde) Amærkn.: MS (1893, Adjunkt Boesen) Dyssekammer, fritliggende, orienteret i N-S. For østre side 2 sten, for vestre 3, der står i en bue. Stenene rager ca. 1 m op over jordoverfladen. Mod S har kammeret en mindre åbning, mod N en større. Dæksten på plads. En flagstang står umiddelbart op til kammeret mod N. En hyld gror i kammeret. I ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående dyssekammer, orienteret N/S. Oprindelig tilsyneladende rektangulært, nu delvis sammenstyrtet med dækstenen liggende med sin SV-lige del nedskredet og hvilende på en væltet bæresten, der vistnok har hørt til den V-lige langside. Det synes ret utvivlsomt, at kammeret har bestået af 2 bæresten på hver langside, i N mangler bæresten og en ret spinkel, hellelignende flad sten indkilet i S mellem dæk- og bæresten virker for klein til at have kunnet være en S-lig bæresten. Da kammerets sammenstyrtede tilstand ikke fremgår af fredningsteksten, er det uklart, om fortidsmindet har ændret tilstand indenfor de senere årtier. Der er dog absolut ingen nyere skader at se: Det gælder også for markstenene i kammeret, at disse har ligget der meget længe. Den i fredningsteksten omhandlende flagstang tæt N for kammeret eksisterer ikke længere. Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links