sf SV
.
sf SØ
.
sf NØ
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230551
Sted- og lokalitetsnummer
180811-70
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Modstandskampen, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Horslund og Hale Høj, 4,2 x 27 m. Fyrrebeplantet i plantage. Højen er ret spids- toppet. På tre steder af højens øvre del ses flade indgravninger, nemlig i VNV (lille) i NNØ (stor) og i Ø (stor). På sidstnævnte sted er i bunden af nedgravningen gravet et hul (2 m i diam., 0,55 m dybt). I højens sydside er indbygget et større underjordisk kæl- derrum, nu delvis sammenskredet. Højsiderne er meget ujævne efter tilplantningen. (Kælderen i S er gravet under krigen af modstands- bevægelsen som våbendepot. Bør ikke restaureres).

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ravnhøj". Som fritekst. Iøvrigt lille flad top med rævegrav. Kælderrester i sydsiden er fjernet, større uregelmæssigt hul står tilbage. Bevokset med græs, bregner, løvkrat/træer, fyrre- og grantræer, i skov. Bevoksning: 1991: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links