§29e - Vestside med fortidsminde sten, set fra Ø (fra toppen)
.
§29e - Nordside, set fra S (fra toppen)
.
Oversigt, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523310
Sted- og lokalitetsnummer
060302-49
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/9 1888, gdr. Fr. Christiansen Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Høj, 5 x 40 m. Velbevaret. Enkelte store fodsten ses. Træ- bevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor smuk og ubeskadiget Gravhøi. Den er ilde berygtet for Pysleri. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 5 x 40 m. Velbevaret. Enkelte store Fodsten ses. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager. 5 x 35 m. Flere synlige randsten ½-3/4 m store omkring hele højen. Pæn frizone omkring hele højen. Fra ½ m i ø-siden til 3-4 m i V. Ingen synlige udgravninger i selve højen. Men ved SØ-fod sås 2 cementrør fra kunstig rævegang. Enkel sandsynlig randsten virker opgravet ved anælggelsen af rævegangene, der kan være 15-20 år gamle. En gang udmunder i S. Anden 5 m derfra i SØ. Løber NV/SØ omkring højfoden en ca. 5 m bred terasse, der omgiver hele højen. Formentlig forårsaget af kreaturer. Flere sten synlige på højen. Højen tæt bevokset med gamle egetræer og kirsebær. Enkelte birk, ask, tjørn, røn og ............ Åben underbevoksning af hyld og tjørn. Begyndende brombærkrat på højens top. Ved højfoden hyben og brombærkrat. I syd tillige tjørn og ung ask. Hyldbuske ved Ø og N-fod. En del gammelt kvas henligger omkring højen. Orienterede gårdejerens kone om lovens bestemmelser. AFTALE: Aftalte at det yderste rør i den kunstige rævegrav fjernes. Ejer: N.J.Thorsen, Risenholm Gønge herred 6 03-963020 Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links