6833 oversigt. Set fra SØ.
.
6829 oversigt. Set fra N.
.
4799 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362930
Sted- og lokalitetsnummer
050608-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 2/3 x 14,5 m. Fod mod SSV afgravet af gangen, der fører om nr. 46. I top og nedad SSV side overfl. afgr. Bevokset med bøge.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 2/3 m. høj, 14 1/2 m. bred. Foden mod SSV afgravet af Gangen der fører om [sb.] Nr.46. I Toppen og nedad Siden mod SSV en overfladisk Afgravning, vistnok Spor af et ældre Lystanlæg. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 2/3 x 14 1/2 m. Fod mod SSV afgravet af Gangen, der fører om [sb.] Nr. 46. I Top og nedad SSV Side overfl. Afgravning. Bev. med Bøge.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Måler 1,5 x 16,0 x 16,0 m. Toppen skråt afgravet mod SV. SV- lige højfod antagelig berørt i forbindelse med omdannelsen af sb 46. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen 3629.30-54 + 3629 N-Y er en fin gruppe små og mellemstore høje. Bevokset med løvskov, hvis underskoven holdes nede, vil gruppen være et fint og anskueligt fortidsminde. Højene er gennemgående velbevarede. Arealet ligger op til en privat lukket skovvej, der er ca. 2 km. til offentligt tilgængelig P-plads. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links