4264, oversigt set fra S
.
4265, oversigt set fra Ø
.
4264, oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240640
Sted- og lokalitetsnummer
180312-101
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj. 18 m i diameter og 1,5 m høj.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Museum MidtjyllandDen 7. januar 2015 blev gravhøjene observeret på gamle kort i forbindelse med anden beretningsskrivning samt på reliefkort. Torsdag den 16. april 2015 blev højene besigtiget. De står rigtig fine i landskabet og er velbevarede uden synligt hul i toppen. Lidt sydvestligt for den sydligste høj findes en rektangulær nedgravning, der kunne her være tale om en skyttegrav eller lignende.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneHøj i lille skov på mark. 18 m i diameter og 1,5 m høj. Småtræer og krat på top.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links