Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302733
Sted- og lokalitetsnummer
010206-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 12 m., indesluttende 2 jættestuer. Langs højens sider ses adskillige af kamrenes bæresten. Ingen overliggere. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOvenpå en jævn banke ligger en lav, flad knold, af hvis grønsvær en del sten rage frem, der ses at tegne omridset af tvende ved siden af hinanden liggende gangbygninger. Overliggerne ere alle borte og have været det i de sidste 30-40 år [ca. siden 1838], i hvilken tid der ikke er blevet taget nogen sten her fra stedet. Af gangbygningerne er den n.ø. den største, kammeret omtr. 13' l. 7' br. med en gang i retningen s.ø. 15'-16' l., 3 1/2' br. i den indre, 1 1/4' br. i den ydre del. Omridset af den s.v. gangbygning er vanskeligere at skælne, kammeret er højest 8' l. 7' br., gangen af hvilken kun den ene side ses er omtr. 12' l., løber parallel med gangen til det større kammer i s.ø. retning. Ejeren lovede at bevare gravkamrene til en planmæssig undersøgelse. Bevoksning: 1989: Græs
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,5 x 12 m, indesluttende 2 Jættestuer. Langs Højens Sider ses adskillige af Kamrenes Bæresten. Ingen Overliggere. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med jættestue(r). Største højde mod Ø, 2,5 m, mod V 1,5 m, nedpløjet? Stejle højsider. Toppen nærmest flad, skrånende mod S, mod en lav fordybning i S. Topfladen afgrænses rundt om af sten. I øvrigt synes der at være sten over hele den flade højtop, men det er svært at se de to jættestuekamre. Sten ses også på højsiderne, marksten? I den N højfod er en naturlig rævegrav. 1 foto fra SØ. Mål: 2x11x10 m. Bevoksning: 1989: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links