VSM A049_Oversigtsplan
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
200922
Sted- og lokalitetsnummer
130815-151
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/11 1939 23/8 1967, aflyst. Høj, 2,5 x 11 - 15 m. Siderne afgravede og med huller. Nedgravning i top.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Ødelagt. [Sb.nr.150-151]: Gjennemgravede.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2,5 x 11-15 m., Siderne afgravede og med Huller. Nedgravning i Top. [[Frigivet iflg FFF]]. [[Sløjfet. Jfr. 1066/64. 1 afd. 1102/66]]Fredet sb. 151: Sløjfet. Udgr. af VSM. fund af bøjlenaal fra æ.br.a. 1102/66 (F.1066/64).
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1966
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal udgravning - Viborg MuseumViborg Museum udgravede i 1965 resterne af en fredet gravhøj ved Søndergård i den sydlige del af Viborg. Højen var uden tilladelse blevet delvist fjernet/ødelagt i forbindelse med grusgravning. Ved udgravningen kunne det konstateres, at kun en del af den centrale og nordlige del var tilbage. I den centrale del fandtes en tilsyneladende uforstyrret centralgrav, der var gravet ned gennem et gammelt muldlag og ca. 15cm ned i undergrund. Der fandtes rester af en trækiste i form af en plankekiste samt på en flad bundlægning af sten. På stenene fandtes en bronzefibel fra æ. bronzealder per. II. Centralgraven var blevet overdækket med en større stendynge og i udkanten af denne fandtes nord for graven en buet stenrække. Udenfor stendyngen fandtes rester af en randstenskæde med en diameter på ca. 9m. Det kunne endvidere konstateres, at højen mindst har været 1,6m høj. Ved udgravningen fandtes formodede rester af en urnegrav placeret i højtoppen direkte over centralgraven.
2012
Registrering via historisk dokumentation - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og opdatering af fund/lokaliteter til Fund og Fortidsminder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links