Infotavle ved jættestuerne
.
Syddelen, setfra ØNØ
.
Kammergang, set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
12126
Sted- og lokalitetsnummer
120511-27
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 17 m, græsklædt i ager. Heri rest af jættestue, ingen dæksten bevarede. 14 sidesten. 8 m lang i nordøst-sydvest, 2,5 m bred. I kammeret ligger en stor sten, der kan være en dæksten, som er nedstyrtet. Mod øst rest af gang med 3 sidesten.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,0 x 22,7 x 18,8 m. Som før. Ødelagt under krigen. Delvist undersøgt og restaureret i 1949/50. Siden er kammeret noget mere forfaldent, bl.a. fordi krat samt træer hindrer, at græs kan gro, så kammeret er ret udsat for naturlig erosion. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 1212:5 kan denne efter nogen retablering, pleje og ordentlige adgangsforhold blive et udmærket pædagogisk udflugtsmål. Bevoksning: 1979: Løvkrat
1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFor at rekonstruere dobbeltjættestuens grundplan blev den løse fyld langs bærestenene fjernet indtil fremkomsten af oprindelige anlægsspor eller undergrund. Dobbeltjættestuens sten og anlægsspor blev registreret og tegnet. Mellemrummene mellem de eksisterende bæresten blev løseligt udfyldt med stenpakning for at hindre nedskridning af højfyld. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVelbeliggende åbenstående jættestue i ager.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links