Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt fra SØ med markhegn. Fortidsmintet ligger på toppen af bakken.
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110613
Sted- og lokalitetsnummer
110709-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Skallehøj", 1 m høj, 19 m i Ø-V og 8 m i N-S. I top et stort hul. I SØ-side mindre hul, der blotter sten. Tjørnehæk går over højen i Ø-V. Græs i ager. Bør udgraves. Tinglysning (notering) af tidligere C-høj 1998: *********************************************** Højrest, "Skallehøj", 1,8 m høj, diam. 9,5 x 19 m. Største længde i Ø-V. Flad top, gamle afgravninger af højoverflade. I skel i ager.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj, "Skallehøj" i markskel Ø-V med tjørne træer. Uregelmæssig højflade m. gl. afgravninger. På højen tjørn, hyld og bævreasp. Flad top. Kunstig rævegrav sat af betonrør langs N.siden af høj m. åbning ved Ø og V højfod. Luftledning på træmaster i læhegn. 1 træmast på V.højfod. Skal tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget uregelmæssig og aflang form. Træer er fældet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i et hegn mellem to marker.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links