Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27276
Sted- og lokalitetsnummer
010503-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Skelet, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2727-5, 4, 6, 7. Høj, "Skrædderhøj" 3,5 x 21 m. Afgravet i siderne, men med tilgroede skrænter. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn hvælvet Høi, 10' høi, Diameter 66' Vest-Øst, Omkreds 190'. Foden er stærkt afgraven imod Nord, Vest og Syd. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Skrædderhøj", 3,5 x 21 m.. Afgravet i Siderne, men med tilgroede Skrænter. Kratbevokset i Ager
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Privat opsamling - Industrimuseet Frederiks Værk
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Mindre krater i top, 1 1/2 m tværmål, 30 cm dybt. Nyligt saneret for skæmmende krat, men finish mangler. Bevokset med 3 halvgamle løvtræer ved SV- og Ø-fod. Hertil masser af små stubbe af kratagtige vækster og en enkelt af et træ. Tilsyneladende er en del af det afskårne afbrændt på selve højsiderne. En hel del kvas ligger dog endnu tilbage. Spredt på sider og top en del indtil hovedstore sten, suppleret med et par uordentlige dynger på mindre græsareal i nordlig tilslutning til N-fod. På toppen er gravet et hul, hvori et 2 m højt stammestykke er rejst. Var fastfrosset ved besigtigelsen og kunne derfor ikke fjernes. To rævegrave i S-siden. Saneringen bør færdiggøres ved fjernelse af resterende kvas samt af stenene. 4.4.89 Stenene på højen fjernet. De på græsarealet N for højen er der stadig. Stammen på højen fjernedes ikke, da det kunne medføre at der blev gravet flere huller - eller dybere. M.B. 6.9. Stammen fjernet, men ikke stenene. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, men indgående i gruppen 2727:4-7. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra bakketoppen, hvorpå 2727:4-5. Parkeringsmulighed i nogen afstand i NØ. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Skov- og Naturstyrelsen ejer. E.Buhl tager sig af. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1990
Genstand givet til museum - Industrimuseet Frederiks Værk
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links