Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533436
Sted- og lokalitetsnummer
060303-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5 x 10 m. Langs kanten og i midten ses større sten. Lyngklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mærkelig lille Gravhøi med en aaben Stenkiste af Mandslængde i Midten i Retning N-S og 6 opreiste Stene i en Række tværs over Høien i Retning fra V-Ø. Høien er ganske flad næppe mere end 1 Alen over Jordfladen, men den har et Tværmaal af ca 20 Alen. At disse Gravhøie eller Gravsteder ere meget gamle og henrøde til Tiden fra Stenalderen eller Broncealderen anser jeg for utvivlsomt. Det kan antages, at der paa de Høie som ere prydede med Bautastene har været flere saadanne. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,5 x 10 m. Langs Kanten og i Midten ses større Sten. Lyngklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAflang, Ø/V orienteret megalitrest. 1,3 x 12 x 7,5 m. Langs S-siden 6 mere eller mindre udvæltede randsten på række, antydende en firkantet høj, men randsten mangler på de øvrige sider. Højfylden hæver sig indtil 0,8 m over terræn. Omtrent midt i højresten en fordybning i hvis S-side en mindre, stående (bære-?) sten ses, og i hvis V-side ligger en større, kløvet sten. På højens østlige del ligger en lille dynge marksten, tydeligvis alle anbragt der under arbejdet med kartoffellægning dagen før berejsningen fandt sted. Da der ikke ses ældre markstensdynger, antages det at stenene vil blive fjernet igen. På højen ligger endvidere en smule rønnetræ opskåret fra udtynding af bevoksning på selve højen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links