Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
251314
Sted- og lokalitetsnummer
150404-2
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 25/8 1894. Købt. Afmærkn.: MS 1896, løjtnant Lassen.. "Store Thorshøj", 3 x 25 m; lille nedgravning i top.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Genstand givet til museum - Moesgård Museum
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, kaldet "Stor Thorshøj". I vestside en 1/2 m top en 3 m stor sænkning ca. 1/2 m dyb. I NØ-del af højtop en 1,5 m stor rund fordybning, o,3 m dybn. Fra østlige del af højtop og mod Ø-NØ en 4 m lang og op til 2 m bred sænkning. Ca. 1/2 m dyb. Tilføjelser: Ved SØ-højfod står et cementrør (1/2 m højt og ca 1m i diameter), omvendt ved udlægninger af motorvejssystemet). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i højgruppe. Vid udsigt. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj bevokset med græs og et enkelt træ ved foden i nord. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links