Fredningsnr. 140410. Oversigt fra S. 25.09.2014.
.
Fredningsnr. 140410. Oversigt set fra NV. 25.09.2014.
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140410
Sted- og lokalitetsnummer
110111-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Tegl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 11 x 2 m. Overfladen stærkt forstyrret ved mange gravninger. Foden firkantet. Græsgroet i ager. Skrammel på siderne.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Ved besigtigelsen fremtrådte højen i nord med jævnt kuplet, græsbevokset overflade, mens der på sydsiden var skubbet jord op, som lå i dynger på siden. Ejeren fortalte, at han havde lagt fyld på i forb. med opførelsen af en lade for få år siden, da den var meget grim. Imidlertid havde dyrene været oppe på højen og havde skrabet en del fyld ned, som han havde fået skubbet op igen med en gummiged. Han fortalte i øvrigt, at højen i hans barndom havde været stærkt forgravet af børn, og at han havde set rester af en teglovn inde i højen. Det blev foreholdt ham, at han ikke uden videre selv måtte begynde at restaurere på højen. Han tilbød at jævne sydsiden og så græs i overfladen. Da det må anses for umuligt at gengive højens den udseende fra 1943, hvor den i øvrigt langt fra var pæn, aftaltes det foreløbig, at han pynter på sydsiden og sår græs, således at højen fremstår pænt. Der blev pålagt hegning af hele højen. I øjeblikket går der el-hegn over midten og den nordligste fjerdedel. . Mål: 2,2x13x13 m. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links