Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181419
Sted- og lokalitetsnummer
140605-65
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj med enkelte buske, i buskbevokset terræn. 1,30 x 16 m. S-foden let afpløjet. Højen bærer på alle sider spor af gamle, udjævnede gravninger. Midt i højen krater med åbning mod Ø, diameter 3,50 m. Midt i dette igen en nyere nedgravning, 2 x 1,15 m, bunden 1,10 m under højtop. I kanten af dette hul ses flere større sten, een med en flad indadvendende side. Muligt hører disse sten til et kammer.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er græs og lyngklædt. Af dens Top er noget Fyld afgravet. Mod Nord og Syd har den mistet en Deel ved Gravning og Pløjning. I Højens Midte sees et Kammer af 6 opretstaaende Steen. Kammeret er 4' dybt, 4' fra Bagvæg til Døraabning og 3' Vid. Paa dets Bund sees nogle smaa løse Brosteen. Om Fund vides ikke noget. Indgangen er mod Øst og er nu paa Grund af Stenenes Hælding snævrere end oprindelig. Gangsteen sees ikke, men mod Øst sees Koltringer anbragte som Fodsteen. Af Overliggeren eller Fodsteen sees ikke Spor. Fylden er Muld med iblandede Smaasteen. Bevoksning: 1991: Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj med enkelte buske i buskbevokset terræn. 1,30 x 16 m. S-foden let afpløjet. Højen bærer paa alle sider spor af gamle, udjævnede gravninger. Midt i højen krater med aabning mod Ø, diam. 3,50 m. Midt i dette igen en nyere nedgravning, 2 x 1,15 m, bunden 1,10 m under højtop. I kanten af dette hul ses flere større sten, een med flad indadvendende side. Muligt hører disse sten til et kammer. Tingl 7/6 491948: I toppen et ældre krater i bunden af hvilket et nyere hul. I dettes sider ses flere større sten, mulig rester af kammeret. Bevoksning: 1991: Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med gammel nedgravning i toppen, nu dog kun ca 0,5 m dyb (i 1948: 1,1 m). Ingen sten synlige. Mange rævegrave i højen har gennem tiderne deformeret denne noget og er sandsynligvis årsag til nogle af de i fritexten nævnte "gravninger". Foran en gangudmunding sås 6-8 nyligt udgravede håndsten af højfylden. Ligger i en bræmme af gammel, uplejet gærdselsskov af hassel med hyld, slåen og overstandere af eg. Bevoksning: 1991: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er helt dækket af krat. Gamle gravninger og sten er derfor ikke synlige. Beliggende i lille træstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links