Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390828
Sted- og lokalitetsnummer
200402-154
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Strandelhjørn, art.nr.245, bd.I., bl.30, kortbl.11, prcl.84/2. Høj, 3,5 x 28 m. I top et 7,5 m stort hul åbent mod øst. Mod NØ og Ø ses nær højfod, men mest lidt oppe på siden en del sten som af en fod- krans, ca. 18 større sten er synlige og dertil kommer en del mindre. Mod SV nær fod ses 6 større sten, også de vel del af fodkrans. Mod NV og i toppen mod N er overfladen optrampet af kreaturer (og uden be- voksning). Mod S ses en del håndsten i overfladen. Højen iøvrigt ret velbevaret. Græsgroet i ager. (Ejeren lovede at hegne).

Undersøgelseshistorie

1904
Museal udgravning - Haderslev MuseumMidt i højen fandtes en stendynge, der antagelig havde indeholdt en stammekiste med brændte knogler, spor efter tidligere plyndring. Længere oppe i højen fandtes 3 stenpakninger, antagelig fra urnegrave. Ingen oldsager. Randsten.
1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.65 M. høj, Diam 20-22 M. I Toppen et 7.50 M. vidt Hul, aabent mod Øst. Nordligt i Østsiden ses i 5 Ms Længde en Del af en Stenrand af Sten paa indtil 60 Cm. Lynggroet i Ager. Udgravet af Direktør Lund, Haderslev 1904.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 28 m. I top et 7,5 m stort hul åbent mod øst. Mod NØ. og Ø. ses nær højfod, men mest lidt oppe på siden en del sten, som af en fodkrans, ca. 18 større sten er synlige og dertil kommer en del mindre. Mod SV. nær fod ses 6 større sten, også de vel del af fodkrans. Mod NV. og i toppen mod nord er overfladen optrampet af kreaturer (og uden bevoksning). Mod syd ses en del håndsten i overfladen. Højen iøvrigt ret velbevaret. Græsgroet i ager. (Ejeren lovede at hegne).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links