4673
.
4672
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240311
Sted- og lokalitetsnummer
180401-39
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Kunstigt anlæg, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den nordvestlige del matr.nr.4a : Høj i skel til matr.nr.1o af Den nordvestlige del af Breining sogn. "Tihøj", 2 x 16 m; tværs over højen et jorddige med grøft foran fra nord til syd, i vestsiden flere smalle, dybe "tys- kergravninger". Lyng- og fyrregroet i ager. (Bør restaureres).

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Grøftegravning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Ti høj" Høj, 2,0 x 22,0 x 16,0 m. Lav, smal sænkning N/S over højmidten, ellers jævn overflade (gl. beskr.'s dige og gravninger jævnet og udfyldt), lidt blød efter restaurering. Løvkrattet kunne godt fjernes. Gl. fixpunkt umiddelbart SSV for højen. Foto 003/9 fra N. Amtet plejer muligvis vinteren 86/87. Bevoksning: 1986: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links