Oversigt, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52333
Sted- og lokalitetsnummer
060302-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 13 m. En tilgroet rende fører tværs over toppen i NV-SØ. Træbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn endnu for største Delen ubeskadiget lille Høi eller Røse tæt ved den forrige [sb.32]. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1878
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUrnegrav fra høj sb.33 eller 34.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,5 x 13 m. En tilgroet Rende fører tværs over Toppen i NV-SØ. Træbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager, 15 m ØV, kun 1,5 m høj set fra SØ. 2 x 15 x 14 m. Tværs over højen ØSØ-VNV spor af gammel udgravningsgrøft 2,5 m bred, 0,3 m dyb. Mange håndstore sten synlige på højoverfladen. Højen tæt bevokset med næsten hyld. Enkelte tjørn og hybenbuske. Tæt hybenkrat især ved SV-fod. Lidt marksten henligger ved højens SV-fod. Ved V-foden er den gamle rende delvist opfyldt med gammelt affald og jord. Der pløjes i en rundet firkant omkring højen. Gammel afpløjning af N og V siden. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links