Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra ØSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52332
Sted- og lokalitetsnummer
060302-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Baunehøj", på top af grusbanke, ca. 2 x 20 m. Tilgro- et sænkning i Ø, afgravet i V med eftergroet skrænt. Græs- klædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor Gravhøi nordlig for Holmegaard. Den har været benyttet til "Baun" og kaldes derfor endnu Baunehøi. Lige op til Høiens Østkant er Jorden i ca 20 Alens Udstrækning ganske mørk og det siges, at der her skal ligge en Del Brandpletter. Den forrige Eier har ogsaa oppløiet et Vaaben af Jern. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Baunehøj", på Top af Grusbanke. Ca 2 x 20 m. Tilgroet Sænkning i Ø, afgravet i V med eftergroet Skrænt. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrandplet udgravet i forbindelse med fredningsrejse.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj, "Baunehøj", i ager. 3 x 22 m. Dimensioner lidt vanskelig at fastslå. Dele af højens SØ-fod synes fjernet ved gammel grustagning, idet hele taget er højens S-del noget ødelagt. I SV er der en gammel skrænt, antagelig som følge af gammelt kreaturslid. Ved S-foden er der en større indgravning, ca. 5 m NS, 3 m bred, mellem skrænten og den gamle grusgrav. Denne indgravning virker yngre end selve grusgraven. I Ø er der en lav afpløjningsskrænt tæt udenfor højfoden. Kun N-siden synes relativt uberørt. I toppen af højen er anlagt en kunstig rævegrav af cementrør. Der er 3 indgange, en kort gravet indgang fra Ø, samt 2 henholdsvis ca. 7 og 8 m lange gange mod SSV og SSØ, der udmunder ved den større indgravning i højens S-side, jorden er nylig opgravet og kan højest være 1-2 år gammel. NØ for højfoden ligger en samling meget store marksten optil 1½ x 1½ x 1 m, samt adskillige mindre sten langs hele højens N-fod. Også enkelte sten ved SV-foden. I højens V og SV side er der adskillige dyreskabte huller og gange. Ved højens SV-fod en naturlig rævegang. Adskillige sten, håndstore, synlige på højen. Højen med relativt åben bevoksning af gamle og unge kirsebær, flere gamle ege. enkelte røn og mirabelletræer. Langs højsiderne i Ø og V tæt bevoksning af tjørn, hyben, hyld og brombær. Enkelte unge eg. 45 m Ø for højen er nyplantet en række træer og buske på begge sider af skellet mellem Holmegård og Tornegård. Påtalt overfor Holmegård, der anmodes om at indsende en dispentations ansøgning for § 53 til fredningsnævnet. Ejer: Lissi Müller Herron Åbyvej 3 tlf: 03-963108 AFTALE: Aftalte at de yderste rør i den kunstige rævegrav fjernes i løbet af foråret 1986. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links