Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713100
Sted- og lokalitetsnummer
140706-118
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest. Fuldstændig udgravet og det meste af højen bortkørt. Af vestlige og nordlige side står lidt igen, men det er bare en tom skal. NMI: Ruinen bør dog måske fredes p.gr.a. den højgruppe, den tilhører.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 50 F. i Tværmaal, 8 F. høi, mod Ø. er en Del af Randen bortpløiet, forøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1929
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, fuldstændig udgravet og det meste af højen bortkørt. Af vestlige og nordlige side staar lidt igen, men det er bare en tom skal. (Ruinen bør dog maaske fredes p.gr.a. den højgruppe, den tilhører.) tingl 7/5 49Formentlig = Torshøj, udgr. 1930, der dog angives at ligge paa Matr. 9a. [[Herfra B12161. Jfr. 137/29]] Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Taskhøj". Hele det centrale parti bortgravet til bunden i en 9 x 3 m stor nedgravning ført ud gennem S-siden. Af højsiderne står en vold tilbage i V og N, hhv. 1-2 og 7-8 m i tværmål og 1,5 - 2,5 m høj. Ø for centralforstyrrelsen synes en ca meterhøj rest af højkærnen at stå tilbage, uden på denne mod Ø er lagt en adskillige m bred og lang tunge af jord, sandsynligvis udgravet fra højen. Oprindelige højdiameter: 18 - 20 m. Højen syner dog fra N stadig som en høj. ** Seværdighedsforklaring ** Dog meget flot, vid udsigt. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links