Fortidsminde set fra sydøst
.
lille stenkreds
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41194
Sted- og lokalitetsnummer
090201-7
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Ligbrændingsplads, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5 x 10 m. Fodkredssten. Beplantet i skov.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJordhøj, 0,7 x 13,0 x 12,0 m., med delvis synlig fodkrans (12 sten), beliggende helt ude i N-hjørnet af skoven Travens Vænge på kanten af kystklint. Vestlige yderste 1-2 m. af højen nederoderet. Stærkt truet af yderligere kysterosion. På grund af tæt bevoksning og dårlige oversigtsforhold ikke fotograferet. Bevoksning: 1982: Løvkrat
1991
Diverse vind og vanderosion - Rigsantikvarens Arkæologiske SekretariatNedstyrtningstruet høj, som LMR på anmodning fra RAS skal undersøge.
1991
Museal prøvegravning - Langelands MuseumSammen med 3 andre samtidige høje udgør denne høj en lille højgruppe i den vestligste del af skoven Tranens Vænge under Egeløkke gods. Højen var næsten ubeskadiget, omsat med en kæde af mindre randsten, diam. 11 m, højde ca. 3/4 m. Midt i højen afdækkedes en stenkiste, 2,15 x 1,2 m, orienteret NØ-SV, med stenpikket bund. Kisten var dækket af en stor dynge marksten. I kisten lå spredte knogledele og lidt trækul fra ligbålet. En opløst bronzenål (?) var eneste gravgods. Umiddelbart syd for kisten fandtes i forbindelse med en lille samling brændte benstumper (endnu en grav eller offerrester fra ligbålet?) en bronzeknap fra per. II eller III. Rester af ligbålet afdækkedes på højbunden vest for kisten og ind under denne. Højens randstenskæde og kisten efterlodes urørte på stedet, samt et uudgravet parti af højens nordlige del.
1993
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet ligger i skov
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links