Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41198
Sted- og lokalitetsnummer
090201-9
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kreds af store tætsluttende sten beliggende i skov. Indv. mål: Ø-V 3,40 m; N-S 3,20 m. I S mangler to sten, der mu- ligvis er de sten, der ligger ved kredsen. I NV en større, væltet bautasten (1,20 h).

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds, 1,0 x 5,0 x 5,0 m., af lidt uregelmæssigt cirkulært omrids, sat af sten 1-1,5 m. store, ikke udpræget opretstående med undtagelse af en enkelt, let udvæltet bautasten i anlæggets N-ende. 10 sten in situ i kredsen, der mod S har en ca. 2 m. bred åbning. Andre sten af tilsvarende størrelse ligger i og umiddelbart omkring anlægget. Inde i anlægget et stort træstød af et nyfældet bøgetræ. Beliggende i nyfældet højskov, der må forventes tilplantet i en ikke fjern fremtid. Under besigtigelsen ryddedes en del småkrat i anlæggets N-lige del. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links