Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
411913
Sted- og lokalitetsnummer
090201-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/12 1898 (Grevinde S. Lerche) 28/2 1948 Afmærkn.: MS (1913, stud. mag. Nordmann). Langdysse bevokset i ager. Orienteret nø-sv, ca. 18 x 7,5 m. De fleste randsten væltede. To kamre, heraf det nordøstlige med stor dæksten, det sydlige med sprængte rester af dæk- sten i kamret.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj i ager, 2,5 x 22,0 x 9,5 m., bevokset langs randen af det udyrkede område med gamle ege. Selve højområdet nylig ryddet for krat, rydningsbunkerne af kvas ligger langs højranden, hvor en del krat endnu står. Orienteret ca. NNØ/SSV. 2 kamre: Det N-lige polygonalt, sat af 8 bæresten, hvoraf de to danner gangens udmunding i kammeret. Gangen herudover sat af to par bæresten, dæksten mangler. Over kammeret én stor, delvis sprængt dæksten in situ, 3,5 x 3,0 m., ca. 1 m. tyk. Gang mod Ø. På dækstenen 3 skåltegn. S-lige kammer ligeledes polygonalt, sat af 8 bæresten og med Ø-vendt gang, konstruktion som N-kammeret. Dæksten mangler dog over både gang og kammer, rester af en sådan ses i kammeret. Højens længde ikke klart påviselig, bredden angivet ud fra bevarede randsten i Ø og V. S-lige del af højområdet (med S-lige kammer) bør ryddes og kvas fjernes fra hele højområdet. ** Seværdighedsforklaring ** Meget romantisk udseende og beliggenhed af stor landskabelig virkning (jvf. foto 02:08). Instruktivt eksempel på megalit med polygonale kamre. Samspil med nr. 4119:14. Offentlig adgang ønskelig. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links