8083
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140397
Sted- og lokalitetsnummer
110101-70
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1403-97, 98. Tingl.: 9/7 1903, boelsmand Niels Johannesen Diplom. Afmærk.: MS Oktober 1911 Stenen på NV høj rettet af Kjær 1923. Høj. en af "Tvillinghøje"; 24 x 4 m. Toppen flad. Nordsiden afgravet. Græs i ager. MS mod V. "Tvillinghøje" er forbundet ved et 3 m højt mellemparti. Samlet længde i N-S 48 m.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid70 Fod Tværmaal, 14 Fod høi, Udgravet i Toppen.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj [sb. 70], 24 m. i Tværm., 4 m. h. N-Siden afgravet. Høj [sb. 71], 22 m. i Tværm., 4 m. h. Mod SV mindre Brud. Forbundne ved et 3 m. h. Mellemparti. Samlet Længde i N-S 48 m. Toppene affladede, iflg. Medd. ved Overpløjning. Da E. 1877 intet bemærker om, at Højene ere forbundne, er Forbindelsen mulig ligeledes opstaaet ved Overpløjningen [Kunwald bemærker i 1943: synes meget usandsynligt] og intet Oldtids-fænomen. Foden rundtom afpløjet. Lyng-og græsgroede i Ager. Højene fredede af Boelsmand Niels Johannesen, Dekl. thingl. 9/7 1903. 2 MS mod V. - E. 1877: Begge Højene, 22 x 4 m., med Gravninger i Toppen.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Tvillinghøje" [sb. 70 og 71]. 24 x 4 m. Toppen flad. N-Siden afgravet. Græs i Ager. MS mod V. Sb. 70 og 71 er forbundet ved et 3 m højt Mellemparti. Samlet Længde i N-S 48 m.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPåtale af en ulovligt opført vandværksbeholder i vestsiden af de fredede Tvillinghøje sb. 70 og 71.
1953
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTinglysning af et areal omkring højene sb. 70 og 71 i forbindelse med udstykning og bebyggelse.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, bevokset med et løvtræ på østsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links