Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140395
Sted- og lokalitetsnummer
110101-169
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 11,5 m i SV-NØ, 8 m i NV-SØ, 2,75 m høj. Toppen flad; afgravet til alle sider, beskadiget af kreaturer. Mod SV er enden af en stensætning lidt blottet; tre sten i række og en fjerde ovenover er synlige. Tre sten (den ene 0,70 x 0,50 x 0,40 m med en flad side) er styrtet ned. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRyddet.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. Tilbage staar det afgravede Midterparti, 11.5 i Tværm (opr. Tværm: 19 m.), 2.75 m. h. Græsgroet i Ager. E. 1877: Ryddet [E. 1877 synes at have forvekslet Beskrivelserne til Høj Nr. 168 og Høj Nr. 169].
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 11,5 m i SV-NØ, 8 m i NV-SØ, 2,75 m høj. Toppen flad, afgravet til alle Sider, beskadiget af Kreaturer. Mod SV er Enden af en Stensætning lidt blottet. Tre Sten i Række og en fjerde ovenover er synlige. Tre Sten (den ene 0,7 x 0,5 x 0,4 m med en flad Side) er styrtet ned. Græsklædt i Ager. [Tilføjelse i sb.teksten]: En tidligere Ejer var begyndt at sløjfe Højen, men holdt inde, da en af hans Køer døde, og han selv blev syg.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. I modsætning til beskrivelsen i frednings- og berejsningstekster fremstår højen fin og afrundet. Græsklædt i ager og bevokset med et par træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links