Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140384
Sted- og lokalitetsnummer
110101-157
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1403-82, 83, 84. Høj, en af "Skellebjerghøje" 19 x 4,5 m. I top flad sænkning mod V; brud nær foden mod N og Ø. Foden firkantet afpløjet. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjellebjerghøie [E. nr. 17-20, svarer til sb. 154-157] liggende paa en Banke med smaa Damme omkring. 20 omtrent som No 17 [sb. 154, i det Hele velbevaret, 80 Fod Tværm. 16 Fod høi].
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadiget Høj, 22 m. i Tværm., 4 m. h. I Top flad Sænkning mod V, 5 m. l., 3 m. br. Her har iflg. Medd. været bygget en Hytte. Siden mod SØ. afgravet. Foden firkantet afpløjet. Græsgroet i Ager. Kunde nok fredes, men Ejeren uvillig. E. 1877: En af 'Skjellebjerghøje' [Navnet bevaret], ret velbevaret, c. 25 x 5 m. Højene 154 samt 156 og 157 (Skjellebjerghøje) have en smuk og fri Beliggenhed paa en høj Banke, hvorfra de ses viden om. En samlet Fredning, meget ønskelig, kunde ikke opnaas.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Skellebjerghøje", 19 x 4,5 m. I Top flad Sænkning mod V, Brud nær Foden mod N og Ø. Fod firkantet afpløjet. Græsklædt i Ager. [Tilføjelse i sb.teksten]: Sagnet vil vide, at i Højen findes et Kammer. En gammel (sindsyg) Kone, der hørte hjemme paa Hunskjær [?], plejede at sidde og spinde inde i Kammeret. Herfra gik hun ud en Gang og satte Ild paa Gaarden. Det skulde være hændt i 1820, og det menes at være en Datterdatter, der nu er Kone paa Nabogaarden mod Øst. - Historien fortalt (ved Berejsningen 1943) et Par Steder og begge Steder mente man, at der var mere end blot Saga, og altsaa heller ikke ret gammelt.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links