Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140383
Sted- og lokalitetsnummer
110101-156
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1403-82, 83, 84. Høj. en af "Skellebjerghøje", 24 x 5 m. Nær top mod SØ ret dybt brud 5 x 2 m; mod SV større 6,5 m vidt, fladt brud, til- groede overfladiske gravninger mod NV og NØ. Flad sænkning længere nede i SØ-siden, Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjellebjerghøie [E. nr. 17-20, svarer til sb. 154-157] liggende paa en Banke med smaa Damme omkring. 80 Fod Tværm. 22 Fod høi, udgravet fra Midten mod Sydøst.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Høj, 24 m. i Tværm., 5 m. h. I Siden mod SØ nær Toppen et ret dybt Brud, 5 m. l., 2 m br., længere nede et mindre Brud. I Siden mod SV et større, fladt Brud, indtil 6 m. vidt. Siden mod NV overfladisk afgravet. Foden afpløjet. Græsgroet i Ager. Fredning ønskelig, men nægtet af Ejeren. - E. 1877: 25 x 7 m, Gravning fra Midten mod SØ. En af 'Skjellebjerghøje' [Navnet bevaret]. Højene 154 samt 156 og 157 (Skjellebjerghøje) have en smuk og fri Beliggenhed paa en høj Banke, hvorfra de ses viden om. En samlet Fredning, meget ønskelig, kunde ikke opnaas.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, een af "Skellebjerghøje", 24 x 5 m. Nær Top mod SØ ret dybt Brud 5 x 2 m. Mod SV større 6,5 m vidt, fladt Brud, tilgroede overfladiske Gravninger mod NV og NØ. Flad Sænkning længere nede i SØ-Siden. Græsklædt i Ager. [Tilføjelse i sb.teksten]: Ved Gravning ind i Sydsiden (ca 1,5 m) er man stødt paa en Kampesten. Gravningen foretoges af to Brødre fra Hans Kjær [?] en Søndag Fm., og da de kom hjem, var deres Søster syg. Inden Aften maatte de have Doktor, Søsteren var dødssyg - men hun kom sig. Næste Søndag Fm. forsattes Gravningen. Denne Gang blev Moderen syg, og de matte inden Aften tilkalde Doktor, der konstaterede Blodprop. Ogsaa Moderen kom sig dog, men efter diesse Varsler gravedes ikke mere i Højen. Fortalt i 1943 af en af Brødrene.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Et par løvtræer på nordsiden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links