Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27095
Sted- og lokalitetsnummer
160608-70
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Tyklund = Torup By. . Høj, ca. 3 x 30 m. Lidt op ad højfoden mod Ø, S og V er lavet zig-zag løbegrav. I toppen har en ræv lavet hule. Lidt ujævn overflade. Lynggroet i hede. Restaurering 1954 (100/54): Løbegrav ca. 1 m bred og dyb langs højfoden mod vest, syd og øst blev tilkastet med jord, som lå opkastet langs gravens kant. NMI: ... løbegrav (af 2. verdenskrigs tyske soldater).

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 68-76] 9 lignende Høje som paa [matr.nr.] 3a [sb. 60-67], alle i Heden Syd paa Lodden. Nordligst ved Rævsø en lille hvælvet Høj [sb. 77]. [?] Bevoksning: 1989: Lyng
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 30 m. Lidt op ad højfoden mod Ø, S og V er lavet zig-zag løbegrav (af 2. verdenskrigs tyske soldater). I toppen har en ræv lavet hule. Lidt ujævn overflade. Lynggroet i hede.Matrnr. 3b Tyklund. Høj 3 x 30 m. Beskadiget af tyske Løbegrave fra II Verdenskirg. Disse Grave går lidt op ad Højfoden. Fredet. Bevoksning: 1989: Lyng
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMarkant høj beliggende på kanten af Tingdalen. Toppen ujævn på grund af gamle rævegrave. Den i frredningstext nævnte løbegrav løber fra NØ i zigzag ind på højfoden og forløber langs denne rundt om højens s-del indtil den v for højen skæver væk fra denne og fortaber sig. Den del af løbegraven, som er nær ved højen, er i 1954*) kastet til, men kan dog stadig anes. Et fossilt dobbelt vejspor (af hærvejsystemet) går forbi højen ø for den. *) jfr. notat på blåt kort. ** Seværdighedsforklaring ** Se 2709:4. Bevoksning: 1989: Lyng
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links