Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20195
Sted- og lokalitetsnummer
140104-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1884 e.Kr.); Skel (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1886 e.Kr. - 1886 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1874, Geodætisk Institut. "Tyvhøj", i sogneskel, 25 x 4-5 m. Affladet top; firkantet afpløjet fod og stejle sider. Græsklædt i ager. Voldby sogn, Thorsø, matr.nr. 28: "Tyvhøj" i skel til matr.nr. 4e af Dolmer, Gammelsogn.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er i Skjellet mellem Voldby og Gl. Sogn. Sagnet fortæller, at den har sit Navn af, at Tyvene forhen hængtes her. Nu har Generalstaben sit Mærke staaende paa dens Top. a [på tegning] er en Grusgrav mod vest hvorved ikke alene Foden men en Deel af Højen er gaaet tabt. b [på tegning] er en ældre Gravning temmelig højt oppe paa Højens Side og viser sig nu som en græsklædt Fordybning 8 Al i Gjennemsnit og henved 30" dyb. c [på tegning] er en Topgravning eller som det lader til flere mindre Gravninger til forskjellige Tider, men vist uden nogen videre Betydning. c [på tegning] er en Gravning mod Sydøst henved 6 Al i Tværmaal og 30" dyb. Dens Fyld er stærkt blandet med Undergrundsjord og dette stemmer ogsaa godt med de betydelige Levninger, som findes i dens Nærhed og hvoraf de 3 (xxx [på tegning]) ere lige ved dens Fod. Højen er lyngklædt og synlig vidt omkring. [[Fredet.]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. På NØ-siden to huller (5x5x0,7 m) og (4x3x0,3 m). Begge tilgroede. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGI-sten på toppen. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links