1216 kammer Ø-ende inde
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432287
Sted- og lokalitetsnummer
070511-56
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue. Kammer af 12 bæresten og 3 dæksten; gang af 7 + 6 bæresten og 3 dæksten. I kamret en nedstyrtet sten. Træer og krat i skov.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 44. Stensat Gravkammer. Udgravet ved Skovrider Holten.
1856
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Jættestue i Øst-Vest med Gang mod Syd, over Stuen 3 store Overliggere, i en fjerde, som er bortflyttet findes skaaldannede Huller paa den indvendige Side. Over Gangens nordlige Ende er 3 Overliggere. Den ligger i en Jordhøi, som ikke synes at være gaaet høiere end til midt paa Stuens Overliggere. Ingen Randstene.
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue. Kammer af 12 Bæresten og 3 Dæksten, Gang af 7 x 6 Bæresten og 3 Dæksten. I Kammeret en nedstyrtet Sten. Træer og Krat i Skov.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue. Beskrivelse: Højen ca. 1,5 x 20 m. Den er noget afslidt og sammensunket. Kammeret vender Ø-V, gangen mod S. Kammerets størrelse: længde ca. 4,75 m., bredde i Ø 1,75 m., bredde i V 2-2,10 m. Kammerform: Trapezformet - skarpkantet. Gangens længde:ca. 4,35 m.: bredde ca. 0,6 m. Gangen udgår ca. 1 m. V for Ø-enden. Byggematerialer: 4 bæresten i N-væg, 1 i Ø-ende, 4 i S-væg, 2 i V-ende. Kløvede, dels naturligt plane sten er anvendt. Der er tørmur i kammeret mellem bærestenene. Kammeret dækkes af 3 dæksten, der ligger i noget forstyrret leje, gangen af 3 dæksten nærmest kammer. Udenfor første gangoverligger (der spærrer for oversigten) ses 4 gangstenpar. Indgang til kammeret er blokeret, nedgang i kammeret sker i kammerets NV-lige hjørne. Bevaringstilstand/beskadigelser: Se beskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktivt, typisk Østersø-anlæg. Indgår i Naturformidlingsprogram.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkKammer orienteret VSV-ØNØ. Gang orienteret NNV-SSØ. To gamle bunker jord: på højsiden vest for gangen og på højtop NØ for kammer, bunker kan være afgravet materiale fra top af kammer/indre af kammer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links