højrest, set fra syd
.
højrest, set fra nord
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292413
Sted- og lokalitetsnummer
030404-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 24 m. Stærkt forgravet, alt dog tilgroet. Hele toppartiet borte, i stedet for et stort kraterlignende hul ca. 1,25 m dybt. Fra dette krater går der kløfter ned mod S, Ø, N og V. Alt dog tilgroet. En grusgrav nærmer sig hø- jen mod øst og synes at være planlagt også at nå til syd- foden. Højen er fredningsværdig af landskabelige grunde. NMI: (Får kommunen lov til fortsat at grave grus her, vil højen om nogen år stå på en sokkel midt i et hul).

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod N.V. paa Lodden er en anselig, med Tjørn bevoxet Høj, der i 1873 paa Foranstaltning af Prokurator Lunoee [Lunøe] i Nykjøbing blev gjennemgravet fra V-Ø og N-S. Et Spadestik nede i Toppen fandtes 3-5 hensm. Urner. Ned imod Bunden "5-6 hule Hvælvinger af Haandsten af Form som Bagerovne, liggende i en Rundkreds ved Siden af hinanden". De vare 3/4 Al. høje. Højens Fyld er Grusjord af samme Bonitet som den omgivende Marks. Højden er c. 9 Al. Diam. c.76'. Den ligger paa et Hæld N.Ø. for det højeste Punkt. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 24 m. Stærkt forgravet, alt dog tilgroet. Hele Toppartiet borte, i Stedet for et stort kraterlignende Hul ca. 1,25 m. dybt. Fra dette Krater gaar der Kløfter ned mod S, Ø, N og V. Alt dog tilgroet. En Grusgrav nærmer sig Højen mod Øst og synes at være planlagt ogsaa at skulle naa til Sydfoden. (Faar Kommunen lov til fortsat at grave Grus her, vil Højen om nogen Aar staa paa en Sokkel midt i et Hul.) Højen er fredningsværdig af landskabelige Grunde. @ Jvf. J. F. 405/65.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, stærkt forgravet i gammel tid. I toppen et stort krater, 1 - 1,5 m dybt, herfra går der grøfter til højfoden mod Ø, S V og N. I krateret lidt affald (træ, eternit), der dog er af ældre dato. Hele området omkring højen er sænket ved grusgravning,så højen nu ligger på en ca. 4 m høj, græsbevokset sokkel. Området er nu under dyrkning. Højen syner derfor MEGET stor! Bevoksning: 1983: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet.Stærkt overgroet. Dep. af stendynge og kvasbunke ved højfod, og enkelte tagplader i gammel forstyrrelse på top af høj-
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links