3078 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
32216
Sted- og lokalitetsnummer
030610-10
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/1 1882 propr. C.F. Lund Afmærkn.: MS. , 1886 3 jættestuer i høj. Højen er 2 x 15 m, afgravet til alle sider. Den østligste jættestue består af kammer med 10 bæresten og 3 overliggere og af gang med 4 bæresten. Den mellemste består af kammer med 12 bæresten (een fælles med forannævnte grav) og 4 overliggere og af gang med 10 bæresten og 1 overligger. Den vestligste jættestue består af kammer med 8 bæresten og 1 dæk- sten og af gang med 5 bæresten og 1 overligger. Græsklædt i ager

Undersøgelseshistorie

1883
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn 60' lang Høj, delvis bortgravet, som indeholder to større, sammenstødende Gangbygninger og et mindre Gravkammer med Gang. Af de to sammenstødende Kamre, som ligge i Retningen ØSØ-VNV, er det østre 12' langt, 4'6" bredt og ca. 4' højt og dækket med tre Overliggere, fra dette Kammer udgaar mod Syd en 9 1/2' lang Gang, der yderst ude er 2 1/2' bred, ingen Dæksten. Det vestre Kammer er 15 1/2' langt, 4'9" bredt og dækket med 4 Overliggere, Højden lader sig ikke nøje maale, fra dette Kammer udgaar ogsa mod Syd en 14' lang Gang, over hvilken endnu ligger en Dæksten. I en Afstand af 10' fra dette Kammer ligger den tredje lille Gangbygning, Kamret, over hvilket endnu ligger en Dæksten, er 8'8" langt, 4' bredt, og ca. 4' højt, det ligger i Retningen Ø-V. Fra dette lille Kammer udgaar i SSØ en 7' lang, 2'2" bred og knap 3' høj Gang, i hvilken ligger nedvæltet to Dæksten. Se: Madsen: Gravhøje fra Stenalderen, pl.XVII. Bevoksning: 1983: Græs
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 Jættestuer i Høj. Højen er 2 x 15 m., afgravet til alle Sider. Den østligste Jættestue bestaar af Kammer med 10 Bæresten og 3 Overliggere og af Gang med 4 Bæresten. Den mellemste bestaar af Kammer med 12 Bæresten (een fælles med forannævnte Grav) og 4 Overliggere og af Gang med 10 Bæresten og 1 Overligger. Den vestligste Jættestue bestaar af Kammer med 8 Bæresten og 1 Dæksten og af Gang med 5 Bæresten og 1 Overligger. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAngående skalformede Fordybninger på Overliggere.
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj med 3 jættestuekamre. Højen (3 m. høj), der er afgravet til alle sider, skæres mod Ø af vejen. I V-lige ende ses et par randsten. I Ø-lige ende i vejkanten ses endnu 3 randsten. Ø-ligste kammer: Gangen vendt mod SØ. 5 gangsten. Kammer: 10 bæresten. 3 overliggere på plads, heraf er den ene tydeligvis kløvet, en anden har huller fra kløvningsforsøg. Mellemste kammer: Gangen vendt ca. S. 8 bæresten. 1 overligger på plads, her ses svage skålgruber, der nu er overgroet med lav. Kammer: 12 bæresten, hvoraf 1 er fælles med forannævnte. 4 overliggere, hvoraf 1 er skredet ned og 1 væltet mod V. 3 skåltegn på NV-ligste bæresten på fladen ind mod kammeret. V-ligste kammer: Gangen vendt mod SV. 4 bæresten. 1 overligger på plads, 2 væltet til side. Kammer: 8 bæresten. 1 overligger på plads. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt mange jættestuer i en høj beliggende lige ved vejen, d.v.s. let adgang. Bør skiltes. Beliggende lige overfor 3221-7. Bevoksning: 1983: Græs
1993
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuens tre kamre blev ryddet for bevoksning og nedfalden højfyld. Kamre og gange blev undersøgt, det vestligst og østligste til bunden. I det midterste blev 1 m2 i vestenden undersøgt til bunden. Fire dæksten blev løftet af og genplaceret i mere stabile lejer. En ny dæksten blev tilført. To dæksten og en bæresten, der alle var begyndt at flække, blev sikret med rustfrie stålspindler. Jættestuernes tørmure i kamre og gange blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Gulvet i den ikke fuldt udgravede jættestue blev dækket med et lag strandskaller, to lag Neksø-sandsten, et lag soldet højfyld og til sidst et lag nøddesten. De to andre kamres gulve samt gulvet i en af gangene blev dækket af et lag soldet højfyld efterfulgt af et lag nøddesten. De to andre ganges oprindelige flisebrolægning blev restaureret og dækket af et lag jord og til sidst et lag Neksø-sandsten. En ny karmsten blev opsat i en af gangene. Højen blev tilført flere vognlæs grus og muldjord og tilsået med græs. Foran kamrenes indgange blev en vandret flade dannet og markeret i kanten med granitkantsten. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget seværdigt gravanlæg med tre stenkamre.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links