Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422514
Sted- og lokalitetsnummer
070114-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,50 x 12,50 m. Toppen affladet, en kørevej fører op om højsiden. Enkelte større sten ligger ved højen. Siderne kratbevoksede, i ager. - På topfladen er opført en vindmøl- le, der ikke falder ind under fredningen.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, paa hvilken Møllen er bygget. Dens Top er fladt afgravet. En Kørevej fører i Spiralvinding op af Højen. - Nuværende Højde 1.50 m., Tværm. 12-15 m. - Formentlig Gravhøj Bevoksning: 1984: Løvkrat
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.50 x 12.50 m. Toppen affladet, en kørevej fører op om højsiden. Enkelte større sten ligger ved højen. Siderne kratbevoksede, i ager. På topfladen er opført en vindmølle, der ikke falder ind under fredningen.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Tilsynel. som beskrevet på blåt kort, men helt overvokset af tjørn, hyben og brændenælder. Møllen står endnu på højen, men er meget forfalden. Højen ligger på en "agerholm" som ligeledes er fuldstændig tilvokset med tjørn m.m. I agerholmens Ø-kant vokser ældre pyntegraner. Film: 003:08:08 - overstreget på berejserblanketten. Bevoksning: 1984: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vej på høj delvist stensat i kanten. Ottekantet fundament til mølle sat i kløvede kampesten på top af høj, fundamentet er ca. 4,5 m i tværmål og 0,5 m højt. Fundamentet topfladebestår af støbt cement. På højens sydside findes mørnede trædele fra møllen - tandhjul og aksel. Omkring højen ligger flere større sten.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vindmølle

De ældste vindmøller var udformet som stentårne med vindfang, der var fastindstillet efter hovedvindretningen. I Europa blev vindmøller introduceret på korstogenes tid, og i 1100-tallet udvikledes i Normandiet den såkaldte stubmølle af træ. Denne type nævnes første gang i Danmark i gavetestamenter fra 1259 og 1261; de ældste bevarede er Brundby Mølle (ca. 1600) på Samsø og Bechs Mølle på Bornholm (ca. 1630). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links