Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
22025
Sted- og lokalitetsnummer
180809-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/7 1951 5/11 1956 aflyst. Høj, 2,5 x 16 m. Græsklædt og bevokset med gran og fyr, mellem ager og hus. Højen, der må have været af betydelig størrelse, er overalt ganske forgravet og har helt mistet sin oprindelige form. Flere steder er bygget udhuse tæt op ad højen og midt i den bevarede rest er indbygget en kælder. Fra NØ er bortgravet en væsentlig del af højen, muligvis halvdelen. Også fra SØ er en del fyld bortkørt. (Højen, der endnu er af betydelig størrel- se, bør fredes, da den meget vel kan indeholde grave. En evt. ansøgning fra ejerens side om frigivelse bør dog imødekommes, forsåvidt der kan skaffes penge til at grave højen ud. Jvfr. jr.nr.507/50).

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2202:5, Status: B
1956
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links