Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
071326
Sted- og lokalitetsnummer
100106-129
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Ildsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,25 x 25 m. Toppen stærkt afgravet men tilgroet. Til- groede afgravninger i V-siden. Bevokset med gyvel i tæt gy- velkrat, der ligger som græsningsstykke for kreaturer.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumVed afgravning af toppen af en gravhøj, sb 129, til brug som vejfyld, fremkom et ildsted og op til ildstedet to gruber, hver indeholdende en urne med brændte knogler. Den ene med en flad sten som låg. Ildstedet, ca. 1m i diam., stensat i bunden, herover et lag teglrødt lerblandet sand. Gruberne ca. ½ m i diam. foroven, smallere nedefter. Fyld af trækulsblandet jord og lerkarskår.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende i uplejet kratbevokset teræn.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links