Oversigtsfoto fra sydøst
.
Oversigt set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
10054
Sted- og lokalitetsnummer
110211-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Klokkestabel/-tårn, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/10 1911, pastor P.P. Johansen, Rær, som formand for Vigsø kirkes tilsynsråd. Høj, 1,50 x 14 m; plan overflade, hvori endnu 4 mindre sænk- ninger fra et tidligere klokketårn. Græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i hvis centralparti der af den tyske besættelsesmagt - men utvivlsomt efter fredningsberejsningen i 1943 - er anlagt en betonstøbt, kvadratisk kanonstilling med en sidelængde udvendig på 9 m, indvendig på 5 m. Anlægget er jorddækket, overgroet og kun synligt, når man står inde i det. Dets indre omslutter en fordybning, hvis bund nu er 1-1,5 m under betonanlæggets top, men som sandsynligvis betuder, at højen har været udgravet til bunden. Højens N-fod afkørt af skovvej. Umiddelbart V for højen er et ca 4x8 m stort parti afgravet, utvivlsomt ligeledes af besættelsestropperne, der også har opført en jordækket, garagelignende bunker ca. 40 m V for højen. Bevoksning: 1991: Mos og Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger vestligst på Vigsø Kirkegård, græsklædt.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links