Stenen set fra sydvest
.
Stenen set fra Nordøst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340714
Sted- og lokalitetsnummer
190306-28
Anlæg
Runesten, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Læborg kirke. Læborg-stenen. Sortgrå stribet granitsten. Højde ca. 236 cm, bredde hhv ca. 64 cm og 72 cm. Runeindskrift i to lodrette bånd samt to fremstiller af thorshamre. I over- sættelse lyder indskriften : "Tue, Ravns ætling hugge disse runer efter Thyre sin 'dronning'". Stenen står på en muret sokkel nord for Læborg kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Runesten.
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSortgrå, stribet granitsten. Højde ca. 236 cm., bredde hhv. ca. 64 cm. og 72 cm. Runeindskrift i to lodrette bånd samt to fremstillinger af thorshamre. I oversættelse lyder indskriften: "Thue, Ravn ætling hugge disse runer efter Thyre sin 'dronning'". Stenen står på en muret sokkel nord for Læborg kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJ. nr. 4605/82. Fredet.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKopi af fredningsdokument for Læborg-stenen modtaget på N01.
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links