Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340712
Sted- og lokalitetsnummer
190306-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj med vildtbanesten En høj, 1,5-1,75 m høj, 11-15 m bred. På toppen en vildtbanesten af granit. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5 // WILD // BANE // 1760 // N 5 //. Højen er græsklædt. Ovennævnte gravhøj må således ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Vildtbanestenen må ikke fjernes, flyttes eller beskadiges ved behugning, bemaling eller rensning med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj 15 M. bred og 2,0 M. høj. Paa Toppen bærer den en 3 3/4 Alen høj Sten, mærket: Frederik den 5te Vildbane 1768 Nr.5. Højen er jevn rund og sikkert ingen Gravhøj. Bevoksning: 1979: Græs.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydl. Fjerdedel overpløjet, mod S. en ½ m. høj Stejlbrink, flad, udflydende, tvivlsom. Bevoksning: 1979: Græs.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Beliggende i dyrket mark og bevokset med græs. Overfladen er ujævn. Toppen affladet og siderne fortrampet af kreaturer, især i N- og V-siden. På højtop en vildtbanesten, denne afbrudt i 2 stk. i gammelt brud, således at det største ligger i græsset ved siden af fodstykket, der stadig sidder på plads. Højens skader alle tæt tilgroede og er antagelig gamle. Vildtbanesten bør restaureres. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis. Bevoksning: 1979: Græs.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerVildtbanestenen er istandsat og står nu atter oprejst i fuld højde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links