Oversigtsbillede - dyssen set fra N
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34079
Sted- og lokalitetsnummer
190306-71
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1952 e.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gammelby, matr.nr.9b. Ifølge NM.I. matr.nr.9a. Dyssekammer, skævt-firkantet, af 3 bæresten og 1 mindre. En rund højrest, omsat med sten, der bærer en mindesten for N.J. Termansen.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langdysse, 22,1 M. lang fra Øst til Vest og c. 9 M. bred. Af den omgivende Høj er der næsten intet tilbage, kun Kamrets Fod er fast omgivet med Haandsten. Nogle Randsten ligge omkastede ved de korte Sider. Den største af disse er 0,65 M. i Diam. 11,15 M. fra de østlige Randsten ligger et aflangt, firkantet Kammer, 1,10 M. langt fra Øst til Vest og 0,62 M. bredt. Det bestaar af fire Sidesten. Dækstenen mangler. Den østlige Sidesten er 1 M. lang og 0,7 M. [høj], den sydlige 1,10 og 0,90 M. høj, den vestlige 1,7 M. lang og 1,3 M. høj, den vestlige [nordlige] 0,7 M. lang. Mellem den sidste Sten og Veststenen er en Aabning paa 0,65 M. Dyssens Vægge helde meget stærkt indad. Inde i kamret er der Sten og Græs. Væggenes Højde er maalt inden fra og betegne saaledes ogsaa Kamrets Dybde de paagældende Steder. Man maa vel af denne Dybdes Størrelse slutte, at Kamret er forstyrret. Bevoksning: 1979: Græs
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, skævt-firkantet, af 3 bæresten og 1 mindre. I rund højrest, omsat med sten, de bærer en mindesten for N.J.Termansen.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højrest med dyssekammer og cementeret mindesten på top. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader, delvis fjernelse. Foto: Ingen fotos p.g.a. regn og dis. Bevoksning: 1979: Græs.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links