Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
330740
Sted- og lokalitetsnummer
190306-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/8 1912. Gdr. Lauge Petersen, Staglundgård. Diplom Afmærkn.: MS 1919, oberstl. Lund. Høj, ca. 17 x 15 m, ca. 1,75 m høj. Vestsiden lige afskåret med en ca. 1 m høj stejlbrink; også nordsiden lidt afgravet. Langs østsi- den lille grusgrav, hvorved foden er beskadiget. På toppen en vildt- banesten. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn tvivlsom Gravhøj, 18 M. bred og 2 M. høj. Den bærer en 3 Alen høj Sten, mærket: F5 Vildbane 1768 No. 7. Højen er lynggroet i Ager. Bevoksning: 1979: Græs.
1912
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 17 x 15 m., 1,75 m. høj. Vestsiden lige afskaaret med en 1 m. høj stejlbrink, ogsaa nordsiden lidt afgravet. Langsøstsiden lille grusgrav, hvorved foden er beskadiget. På toppen en vildtbanesten. Græs i ager.
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest. Ret medtaget. I V-siden, der er stejlt afskåret, ses 4 hovedstore sten i brinken, muligvis senere indsat for at forhindre skred. Toppen affladet og hulet fladt i 2 trin mod Ø. På top desuden rejst en vildtbanesten med indskriften F.5. Overfladen ujævn og bevokset med græs og en enkelt gyvel. Højen ligger i dyrket mark. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Foto: S/H, 04, neg.nr. 22, set fra SV. F, 03, neg.nr. 63, set fra SV. Flyfoto S4010-F157/143. Bevoksning: 1979: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links