Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra S
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
330712
Sted- og lokalitetsnummer
190102-129
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 29 m. I top mindre, i Ø- og S-siden større bueformede nedgravninger efter ræve. Fyrretræer i ager.

Undersøgelseshistorie

1897
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM C 8973-77: Højfund fra Asbo (Asbo III), Ribe amt. Indleveret af kunstmaler G. V. Blom. Jvf. beretning af feb. 1898 samt NM A 15939-42. NM C 8973 (lerkar, hertil få brændte ben) fundet tæt under topoverfladen af en høj og stod på en flad stenflise, omsat og dækket af andre stenfliser (beretningens grav A). NM C 8974-79 (lerkar, spiralarmring af jern, jernnål og lerskål) fundet temmelig tæt under overfladen af en høj på matr. nr. 5 af Asbo, Bække s., Anst h., Ribe a. (i beretningens grav B). I en lille stensætning af 8 flade sidesten, en bundsten og en dæksten stod lerkar NM C 8974. Over dette var som låg anbragt kar NM C 8977 og i det lå brændte ben indtil en afstand af 4 cm. under randen. Ca. 7 cm. under randen lå omtrent vandret jernringen NM C 8975 og ved karsiden, ca. 7 cm. fra randen stod med hovedet fastrustet til ringen jernnålen NM C 8976, hvis spids omtrent nåede karbunden. Hertil brændte ben.
1897
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNM A 15939-42: Gravfund fra høj ved Asbo (Asbo III), Ribe amt. Optaget og indleveret af figurmaler G. V. Blom. Jvf. beretning feb. 1898, NM jour. nr. 490/97 samt NM C 8973-77. NM A 15939-42 (to skafthulsøkser samt to lerkar) blev fundet i bundgraven (bundgravene?) i en høj på matr. nr. 5 af Asbo, Bække s., Andst h., Ribe a.
1897
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTegning af lerkar nr. 3 (NM C 8977) fundet i høj nr. 2 ved gravning i Asbo på matr. nr. 5.
1897
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenalders grave i Asbo (Asbo III), Bække s., Anst h., Ribe a. Undersøgt af NM ved figurmaler G. V. Blom. Beliggende på matr. nr. 5 af Asbo by. Ved udgravningen afdækkedes, Grav A (herfra NM C 8973) [urnegrav], grav B (herfra NM C 8974-77) [urnegrav], stene C, grav D [bronzealdergrav], stene E, stene F, stene G (herfra NM A 15939-42) [en eller to stenaldergrave] og stenring H. (NM A 15939-42 og NM C 8973-77).
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, Høide 2,75. Tværmaal 29,00 met. I Toppen en overfladisk Gravning. Den østlige Trediedel af Høien er borttaget, derved er en Stenkjærne bleven blottet. Om Foden er der lagt en Stenkrands af Stene med 0,30-0,70 met. Tværmaal. Afstanden mellem Stenkjærnen og Stenkrandsen er 3,75 met. Lynggroet i Ager.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 29 m. I top mindre, i Ø- og S-siden større bueformede nedgravninger efter ræve. Fyrretræer i ager.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Forholdsvis velbevaret. Toppen affladet og lidt hulet. Ø- og S-siden beskadiget af større hueformede afgravninger. Bevokset med spredte træer, græs og ligger i dyrket mark. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 04, neg.nr. 23, set fra SØ. F, 03, neg.nr. 65, set fra SØ. Flyfoto S4010-F157/145.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links