Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra NV
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513339
Sted- og lokalitetsnummer
060102-148
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Hasle kirke. Klemensker-stenen 4 (Marevad-stenen) Grovkornet rødlig granitsten. Højde ca. 200 cm, bredde ca. 85 cm, tykkelse (forneden) ca. 47 cm og (foroven) ca. 22 cm. Runeindskrift i et slynget ornamentbånd, som ender i et slange- hoved. I midterfeltet findes et "Georgskors". I oversættelse lyder indskriften: "Ølak lod rejse denne sten ef- ter sin fader Sasser, en velbyrdig bonde. Gud og St. Mikkel hjælpe hans sjæl". Stenen står ved det søndre kirkegårdshegn, ca. 14-15 m fra det søndre våbenhus. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGrovkornet rødlig granitsten. Højde ca. 200 cm, bredde ca. 85 cm, tykkelse (forneden) ca. 47 cm og (foroven) ca. 22 cm. Runeindskrift i et slynget ornamentbånd, som ender i et slangehoved. I midterfeltet findes et "Georgskors". I oversættelse lyder indskriften: "Ølak lod rejse denne sten efter sin fader Sasser, en velbyrdig bonde. Gud og St. Mikkel hjælpe hans sjæl". Stenen står ved det søndre kirkegårdshegn, ca. 14-15 m fra det søndre våbenhus.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten (Marevad-stenen) 2 x 0,85 x 0,5 m. Opstillet på Hasle kirkegård umiddelbart n for s-lige kirkegårdsstengærde, og ca. 15 m ssø for våbenhusets s-dør. Stenen spidser til forsiden, er opstillet med front mod n. Tæt bevokset med lav. Den står skyggefuldt omgivet af 2 gamle syrenbusketræer. Stenen er forsøgt opmalet med en kulstift, men da der er tale om en tilfældig og skødeløs påmaling skæmmer det stenen. Foran stenen er opstillet et lille grønt skilt, der gengiver stenens tekst. Tilsvarende skilte kunne opstilles ved øvrige runesten på øen. Stenen burde flyttes hen i solsiden ø for våbenhuset. Runestenen er markeret på kortet i folderen fFortidsminder på Bornholm. Omgivelser: Andet= skolelegeplads.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links