Oversigt, set fra Ø
.
Foto, detalje
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
513330
Sted- og lokalitetsnummer
060102-156
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5133-29, 30. Skansen 5133:30 blev oprindeligt tinglyst 1929-09-17 på matr.nr. 124b Hasle Markjorder. I 2018 er fortidsmindet blevet affredet, da det er styrtet i haven. Umiddelbart findes ikke noget noget dokument i Tingbogen, som kan aflyses. *************************************************************** Skansen er 20 m lang, og fra 0,5 til 0,75 m høj. Opbygget af sten med jordoverlag. En lukket afløbsrende er fra det højere liggende silderøgeri ført gennem skansens midte. Den ligger syd for udløbet af den lille bæk, der løber tæt syd om byen, halvt oppe på skrænten. (Skanselister nr. 29)

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, kun rest bevaret, 0,75 x 12 x 1 m orienteret n-s. S-lige del synes helt fjernet af havet, sidste n-lige rest synes snart at følge efter. Friskt åbent brud. Kun ved den s-lige rest spor af stenkerne. Skansen må anses for tabt. På s-lige del nogle lave buskede æbletræer og lidt hybenkrat, n-lige del græsklædt. Pga. spildevandsledning spor af afgravning af skansens n-del og jordopfyld ved skansens nø-fod. Skansen har ligget umiddelbart s for et nu rørlagt bækudløb. Besigtigede skansen s for Hasle sammen med byrådsmedlem. .................. Hasle pga. den kraftige erosion af kysten fra Hasle til Levka...... havde han også talt for en kystsikring. Skanserne vil inden for en snes år styrte i havet. Vi enedes om, at der burde søges om ekspertbistand, således at der kunne udarbejdes konkrete forslag til en kystsikring. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links