Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513328
Sted- og lokalitetsnummer
060103-152
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

SKANSE PÅ HASLE JORDER Skanse på matr.nr. 4b af Hasle landdistrikt udfor sydvestgåen- de sti fra badehotellet, 30 m fra vandet. 25 m lang, 1 m høj. Kun enderne ligger på knolde, medens resten er bortædt af ha- vet. Brolagt. (Skanseliste nr 27)

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse, 1 x 30 x 5 m orienteret n-s. Ligger ca. 20 m fra havstok. S-siden vind eroderet, hele v-siden udsat for haverosion, nylig brud på nv-delen. Flere sten er udskredet fra skansens stenkærne. Skansen er delvist sanddækket. Ø-lige del helt tilsandet. Sand omkring hele skansen. To højdepunkter ved n og s-enden af skansen. Midterdelen 3/4 m høj stenlægning især synlig på n-delen. Helt græsklædt. Skansen bør sikres mod kysterosion. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links